PODPOŘÍME ONKOLOGICKY NEMOCNÉ  DĚTI  "A NEJEN TY"

I

PSI POMÁHAJÍ DĚTEM 

"Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kterým se během vteřin změnil život"

Naděje ke zdraví od roku 2022 poskytuje pomoc pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí. Nabízíme možnost bezplatné péče odborníků i lidí s zkušenostmi v překonávání vážné nemoci. Dobrovolníci Naděje ke zdraví, budou docházet na smluvená onkologické oddělení, aby podpořili dětské pacienty. Pokud máte o dobrovolnickou pozici zájem, kontaktujte koordinátory dobrovolníků a zašlete jím motivační dopis.

O nás

Nadační fond Naděje ke zdraví se snaží zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby a nádorovým onemocněním. Dále i ty, jejichž léčba vyžaduje velmi náročnou transplantaci kostní dřeně. Naším cílem je zlepšovat vybavení českých nemocnic, které to potřebují a zároveň přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětských pacientů i jejich rodičů.  Významně podpoříme i vědecké projekty k této problematice. V současné době pomáháme a  budeme pomáhat v celé České republice.

V čem pomáháme?

Canisterapie

Canisterapie je tzv. zvířecí láska. Jak je známo, zvířecí láska pomáhá k rychlejšímu zotavování, neboť děti se těší na čtyřnohého přítele. 

Lékařská péče a prevence

Po léčbě je nejdůležitější prevence a lékařská péče, ale aby děti neměli strach se vracet na oddělení, kde měsíce proležely, zpříjemníme dětem čekání velkou spoustou hraček.

Pomoc při zotavování 

Každý zásah do lidského těla, nese určitý čas na zotavování a nejvíce pro děti, kteří podstoupily chemoterapii. Mnohdy je zapotřebí i assistent, který je nápomocný dětem. 

Zábava dětem 

Každá léčba je náročná a vyžaduje i určité rozptýlení v nemocničním prostředí. Cílem je opět rozářit úsměvy na dětských tváří. Hlavní myšlenkou je vybavovat dětská oddělení, ale i děti rodičů, které si momentálně nehohou z finančních důvodů dovolit. 

Příběhy co se staly

4

Probíhájící projekty


6

počet dobrovolníkůA CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí